Chọn Lọc 2 Mẫu Giấy Ủy Quyền Công Ty Mới Nhất Năm 2022

Có thể bạn quan tâm:

  1. Tìm Hiểu Mẫu Giấy Ủy Quyền Lấy Sổ Bảo Hiểm, Nhận Lương Hưu năm 2022
  2. Mẫu Giấy Ủy Quyền Sử Dụng Đất Theo Đúng Quy Định Pháp Luật năm 2022

Giấy ủy quyền là một trong những văn bản pháp lý ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng được căn cứ theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính chặt chẽ và giá trị pháp lý của chúng. Đây là loại giấy tờ được sử dụng phổ biến. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn mẫu giấy ủy quyền công ty nhé. Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho bạn, đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Hiện nay, có rất nhiều giấy ủy quyền công ty: Giấy ủy quyền công ty với công ty, giấy ủy quyền công ty với cá nhân.

Mẫu giấy ủy quyền công ty với công ty

Mẫu giấy ủy quyền giữa công ty với công ty là dạng mẫu giấy ủy quyền được sử dụng cho các công ty, với giấy ủy quyền này công ty A có thể ủy quyền cho công ty B thực hiện thay một số vấn đề, mà bên A không thể trực tiếp làm việc, hai công ty sẽ có những trao đổi về mặt quyền hạn sau khi ủy quyền.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày …..tháng…..năm 20…

GIẤY UỶ QUYỀN

Hôm nay, tại trụ sở Công ty Cổ phần ……….., chúng tôi gồm

Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………………

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: ……………….

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê …….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm ……

Địa chỉ trụ sở chính: …………………….

Đại diện bởi:………………….Chức vụ:………………………….

Bên uỷ quyền: Công ty……………………………………………

Số Chứng minh nhân dân số …………. do Công an Công an ……… cấp ngày …./…./….

Chức danh: ……………….

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Bê …….. – Giấy ĐKKD số: ………….. do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Hà Tây cấp lần thứ …. ngày ….. tháng …. năm ……

Địa chỉ trụ sở chính: …………………….

Đại diện bởi:…………………………….Chức vụ:………………………….

Bằng giấy ủy quyền này Bên nhận uỷ quyền được quyền thay mặt tôi nhân danh Công ty Cổ phần ………….. thực hiện các công việc sau:

1. Làm việc với đại diện của Ngân hàng …..về vấn đề phong toả tài khoản của Công ty Cổ phần …………….. tại Ngân hàng …… – Chi nhánh ……

2. Làm việc với các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến sự việc nêu tại điểm 1 của Giấy uỷ quyền này..

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký trên đây đến khi Bên Uỷ quyền có văn bản huỷ Giấy uỷ quyền này.

Chúng tôi, bao gồm Bên uỷ quyền và Bên nhận uỷ quyền cùng cam kết sẽ thực hiện đúng và không có khiếu kiện gì về các nội dung trong Giấy uỷ quyền này.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN NHÂN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền công ty với nhân viên

Giấy ủy quyền được sử dụng phổ biến rộng rãi hiện nay áp dụng trong nhiều lĩnh vực hoạt động của các đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp áp dụng trong quá trình trao đổi, chuyển nhượng…. Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý có giá trị cao, ghi nhận quá trình chuyển nhượng trách nhiệm cho người khác để thực hiện công việc của mình dựa trên quy định của pháp luật. Giấy ủy quyền cũng giống giấy đề nghị thanh toán, mẫu phiếu thu hay mẫu phiếu chi… đều là biểu mẫu không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Giấy ủy quyền công ty với nhân viên chính là làm một số công việc thay giám đốc, đảm bảo chất lượng công việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————– o0o —————–

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
……………… , ngày …… tháng …… năm 20……. ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………………………. cấp ngày: ………………………….. nơi cấp: …………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………………………..

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: …………………………………. cấp ngày: ………………………….. nơi cấp: …………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Một Số Quy Định Về Giấy Ủy Quyền

Để đảm bảo quyền lợi của hai bên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bạn cần nắm vững một số điểm như sau:

Hợp đồng ủy quyền phải được lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực thì mới có giá trị pháp lý. Trong một tổ chức/doanh nghiệp, việc ủy quyền có thể thực hiện mà không cần công chứng, chứng thực. Chẳng hạn giám đốc công ty có thể ủy quyền cho một nhân viên thay mặt mình tham dự một phiên tòa (mà công ty tham gia với tư cách là một đương sự, chẳng hạn như là nguyên đơn trong một vụ án đòi nợ). Khi đó, chỉ cần lập Giấy ủy quyền và đóng dấu công ty là được.

Nội dung ủy quyền phải bảo đảm nguyên tắc không được ủy quyền những công việc trái pháp luật. Ví dụ: không thể ủy quyền cho một người thay mặt mình đi mua bán hàng lậu với một đối tác khác.

Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.

Bên được uỷ quyền chỉ được uỷ quyền lại cho người thứ ba, nếu được bên uỷ quyền đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Hình thức hợp đồng uỷ quyền lại cũng phải phù hợp với hình thức hợp đồng uỷ quyền ban đầu. Việc uỷ quyền lại không được vượt quá phạm vi uỷ quyền ban đầu.

Trên đây là 2 mẫu giấy ủy quyền công ty được sử dụng phổ biến, bạn có thể lưu lại để dùng trong những trường hợp cần thiết. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm mẫu giấy ủy quyền cá nhân nhé. (Báo gia đình) luôn sát cánh cùng bạn chia sẻ những kinh nghiệm hay về cuộc sống, mời các bạn theo dõi. Chúng tôi xin chúc quý độc giả luôn mạnh khỏe, thành công!

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận

| Sức khoẻ | Tag: