Chọn Lọc Mẫu Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Nhà Hay, Mới Nhất Năm 2022

Có thể bạn quan tâm:

  1. Pivot table Trong Excel – Cách Sử Dụng Pivot Table Trong Excel Kèm Bài Tập năm 2022
  2. Hàm Trừ trong Excel – Cách sử dụng hàm trừ và ví dụ chi tiết năm 2022
  3. Hợp Đồng mẫu Vay Tiền - mượn tiền có giấy vay năm 2022
  4. Tải nhanh Mẫu Hợp đồng mua bán xe hơi, xe máy năm 2022 mới nhất tháng 8 2022
  5. Hướng Dẫn Viết Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Chi Tiết Nhất năm 2022

Bạn đã ưng ý một căn nhà và muốn mua? Bạn chưa biết làm mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà như thế nào để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của hai bên, tránh những sự cố không mong muốn. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu về điều này và những lưu ý quan trọng trong khi sử dụng hợp đồng nhé. Đây là hợp đồng được sử dụng thường xuyên nên bạn cần chú ý lưu lại để sử dụng khi cần thiết nhé!

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà là một văn bản pháp lý, được sử dụng khi hai bên mua và bán nhà thoả thuận hợp đồng mua và bán và bên mua đặt cọc tiền cho bên bán. Vì nhà đất là tài sản có giá trị lớn thế nên trước khi kí hợp đồng mua bán nhà đất, 100% các bên thường ký hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán sau này.

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà cần chặt chẽ, đảm bảo tính hợp pháp. Bên mua, bên bán cần điền đầy đủ thông tin, có tính xác thực và có 2 người làm chứng trong quá trình trao đổi. Dưới đây là mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà được soạn thảo chặt chẽ và nhiều người sử dụng, mọi người cùng tham khảo để phục vụ nhu cầu của mình nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——–

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(V/v Mua bán nhà, đất)

Hôm nay, ngày …tháng … năm 20…. tại ……………. …………………………………..……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TP Hà Nội, chúng tôi gồm có:………………………………………………..

I. Bên đặt cọc (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại…………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Bên nhận đặt cọc (sau đây gọi là Bên B):

Họ và tên chủ hộ:………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Các thành viên của hộ gia đình bên bán (bên B):

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại……………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. Cùng người làm chứng:

1.Ông(Bà): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.Ông(Bà): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………..cấp ngày ………………tại………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV. Hai bên đồng ý thực hiện ký kết Hợp đồng đặt cọc với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1:TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên A đặt cọc cho bên B bằng tiền mặt với số tiền là:………… ……………………………………………………………………………….

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn đặt cọc là: …………………….…, kể từ ngày …… tháng ………. năm 2010

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

1.Bằng việc đặt cọc này Bên A cam kết mua đất của bên B tại ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bên B nhận tiền đặt cọc và cam kết sẽ bán đất thuộc sở hữu hợp pháp và không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mảnh đất mà bên B giao bán cho bên A tại : ……………………………..

…………………………….……………………….. với diện tích là ………….. .m2

giá bán là ………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

2. Trong thời gian đặt cọc, bên B cam kết sẽ làm các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên A, bên A cam kết sẽ trả ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….

khi hai bên ký hợp đồng mua bán đất tại phòng công chứng Nhà Nước, …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sẽ được bên A thanh toán nốt khi bên B giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên B cam kết sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vòng 7 ngày kể từ ngày bên A và bên B ký hợp đồng mua bán tại phòng công chứng Nhà Nước. Bên B có nghĩa vụ nộp các khoản thuế phát sinh trong quá trình giao dịch theo đúng quy định của pháp luật (đối với thuế đất, thuế chuyển nhượng bên B sẽ là người thanh toán mà bên A không phải trả bất cứ khoản phí nào) .

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

a) Giao số tiền đặt cọc cho Bên B theo đúng thỏa thuận ngay khi ký hợp đồng đặt cọc;

b) Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì Bên A bị mất số tiền đặt cọc;

2. Bên A có các quyền sau đây:

a) Nhận lại số tiền đặt cọc từ Bên B hoặc được trừ khi thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho Bên B trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc đạt được);

b) Nhận lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại số tiền đặt cọc cho Bên A hoặc trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong trường hợp 2 Bên giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3 (mục đích đặt cọc đạt được);

b) Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên A trong trường hợp Bên B từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được);

c) Bên B có nghĩa vụ dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng khi giao đất để trả lại mặt bằng đất thổ cư cho bên A.

2. Bên B có các quyền sau đây:

Sở hữu số tiền đặt cọc nếu Bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại điều 3(mục đích đặt cọc không đạt được).

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; nếu mảnh đất trên thuộc diện quy hoạch không giao dịch được thì bên B phải hoàn trả lại 100% số tiền mà bên A đã giao cho bên B . Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Mọi tranh chấp sẽ được phán xử theo quy định của luật pháp của Việt Nam.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

3. Bên B đã nhận đủ số tiền đặt cọc nêu trong điều 1 từ bên A

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của người làm chứng.

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: …………………………………………………………….………….

Hợp đồng Đặt Cọc bao gồm 03 trang được chia làm bốn bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ hai bản.

Hà nội,ngày …tháng ..… năm 20…..

Bên A                                                                                                                                                  Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng                                                                                                                         Người làm chứng

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi làm hợp đồng mua nhà

Trước, trong và sau khi làm hợp đồng mua nhà, mọi người cần lưu ý những điểm dưới đây. Mỗi lưu ý đều vô cùng quan trọng, nếu bỏ qua, bạn sẽ gặp rắc rối lớn trong quá trình mua bán, trao đổi nhà đất. Cùng tham khảo ngay những điểm dưới đây nhé!

Những việc cần làm trước khi đặt cọc:

Sau khi xem xong bất động sản, nếu thoả thuận được giá cả, đây là danh sách những việc cần kiểm tra:

Đối chiếu thông tin chủ nhà: tên, ảnh, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trên sổ đỏ có trùng khớp với thông tin trên chứng minh nhân dân hoặc sổ đỏ không.

Xin một bản photo sổ hồng đem lên phường hoặc tổ dân phố để hỏi. Thường thì tổ trưởng dân phố hoặc Uỷ ban phường sẽ nắm rất rõ chủ nhà đó có phải là chính chủ hay không.

Thông tin này có thể kiểm tra tại Phòng Quản lý đô thị hoặc bộ phận kiểm tra quy hoạch tại các Uỷ ban nhân dân Quận/Huyện nơi bất động sản toạ lạc.

Hãy mang giấy photo chủ quyền nhà đến Phòng Công chứng hoặc Văn phòng công chứng để hỏi. Một số căn nhà vướng các vụ kiện tụng về tranh chấp tài sản, kê biên thi hành án… sẽ bị ngăn chặn không công chứng được. Phải cẩn thận kẻo mất cọc nếu không công chứng được do vướng trường hợp này.

Bên nào soạn thảo hợp đồng đặt cọc là bên có lợi. Hợp đồng đặt cọc là văn bản quan trọng nhất vì nó là văn bản được ký đầu tiên giữa hai bên giao dịch. Nên nhờ một chuyên gia có kinh nghiệm hoặc một luật sư chuyên về nhà đất giúp khâu này.

Những điều cần chú ý trước khi ký hợp đồng đặt cọc

– Hợp đồng đặt cọc có thể công chứng hoặc không. Nếu không công chứng, hợp đồng vẫn có hiệu lực pháp luật theo điều 328, Bộ luật Dân sự năm 2022 về hợp đồng đặt cọc.

– Kiểm tra toàn bộ các điều khoản liên quan: thông tin nhân thân, địa chỉ nhà, số tờ, số thửa, bản đồ vị trí, giá mua bán, các đợt thanh toán, ngày bàn giao nhà, thuế, lệ phí…

– Khi ký phải có đủ vợ và chồng của bên bán, không để trường hợp chỉ một người ký sau này rất rắc rối.

– Phải chắc chắn có biên bản xác nhận giao nhận tiền hoặc uỷ nhiệm chi của ngân hàng sau khi đã giao tiền cho bên bán.

Những việc cần làm sau khi ký hợp đồng đặt cọc

– Nếu phải vay ngân hàng nên liên lạc ngay để hỏi thủ tục ở các ngân hàng. Chọn ngân hàng cho vay tốt nhất phù hợp với điều kiện tài chính của mình.

– Giải quyết với người thuê trong trường hợp căn nhà đang có người thuê hiện tại.

– Chuẩn bị tài chính.

Trên đây là mẫu hợp đồng đặt cọc mua nhà hay, chặt chẽ, được nhiều người sử dụng. Để đảm bảo tính hợp pháp của văn bản, bạn cần chú ý trong quá trình soạn thảo văn bản, đòi hỏi thông tin chính xác trong hợp đồng. (Báo gia đình) luôn đồng hành cùng bạn, chia sẻ những thông tin hay về các lĩnh vực của cuộc sống, chúc các bạn luôn mạnh khỏe, thành công. Nếu có thắc mắc gì liên quan đến các mẫu hợp đồng, bạn chớ ngại ngần liên hệ, chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. 

Bình luận
0

Bình luận

Đăng bình luận

| Xếp hạng | Tag: